Ajankohtaiset tiedotteet

<< Palaa

Suomalainen klubi

Puhtain asein puhtaan asian puolesta.

Candida pro causa ense sandido.

Tuntematon Mannerheim

Suomalainen klubi

Puutarhakatu 13

33210 Tampere

4.12 2014

klo 18.00

Tuntematon Mannerheim

Suomalainen klubi

klo 18.00

*

Ohjelma:

Musiikkia

Avaus: Järjestäjän edustaja

Vänrikki Jussilalle

Seppo Heinola

Päiväkäsky Suomen äideille

Seppo Heinola

Virsi isänmaalle

Jukka Johansson

Tuntematon Mannerheim

Seppo Heinola

Musiikkia

Päiväkäsky n: ro 34

Seppo Heinola

Maamme

Yhteisesti

*

SUOMEN ÄIDEILLE!

Viettäessämme tänä vuonna toukokuun toista sunnuntaita Suomen äideille omistettuna merkkipäivänä isänmaamme puolustajat hiljenevät sodan kentillä hartain mielin ja syvä rakkaus rinnassaan

muistamaan teitä, äidit.

Te olette paljon antaneet tälle maalle. Te olette kehdosta alkaen kasvattaneet sen polven, jonka ansiosta maa on vapaa. Parhaillaan käytävän vapaustaistelun aikana - miesten taistellessa rintamalla –

Te kasvatatte kodeissa isänmaalle uutta polvea, jonka sallittakoon viljellä ja rakentaa tätä maata rauhallisemmissa oloissa kuin mitä nykyinen polvi on saanut tehdä.

Töin ja rukouksin Te olette näinä taistelun vuosina tukeneet puolustusvartiossa seisovia poikianne ja tyttäriänne. Näistä rakkaistanne Teidän on ollut luovuttava maan hyväksi kansamme koettelemuksen ajaksi. Teidän siunauksenne on seurannut lapsianne taistelukentille ja antanut heille sankariuden voimaa isänmaan pelastamiseksi ja kestävän rauhan turvaamiseksi. Tahdon tänä päivänä erikseen lausua tervehdykseni ja syvän osanottoni niille Suomen äideille, joiden rakkaimmat sankareina ovat uhranneet henkensä isänmaan ja sen tulevaisuuden puolesta.

Kaikkien Teidän työnne on ja on ollut kansamme taisteluissa arvioimattoman suuri ja uhrinne mittaamaton.

Suomen armeijan nimessä, suuren kiitollisuuden ja

kunnioituksen osoituksena

annan tänä päivänä Isänmaan äideille yhteisesti omistettuna

VAPAUDENRISTIN

Olkoon se tulevillekin sukupolville tunnuskuvana äidin pyhästä kutsumuksesta kasvattaa tämän maan lapsiin palava vapaudentahto, joka ikuisiksi ajoiksi on turvaava maallemme kalliisti lunastetun itsenäisyyden ja kansallemme sisäisen suuruuden.

Päämajassa 10.5 1942

Mannerheim

-

Seppo Heinolan produktio 

(tämä ei ole Klubin järjestämä tilaisuus)Julkaistu 30.11.2014