Ruutiukot

Ruutiukot on yksi Tampereen Suomalaisen Klubin johtokunnan alaisista harrastuskerhoista. Ruutiukot ei ole rekisteröity yhdistys, vaan Klubin sisäinen senioriyhteisö, joka perustettiin aikanaan sellaisten klubilaisten veljespiiriksi, jotka ”eivät enää ole mukana työelämässä, mutta pysyttelevät vielä muonavahvuudessa”. Jäseneksi voi liittyä Klubin jäsen, joka on seniori, t.s. eläkkeellä, tai jolla ainakin ikää on jo riittävästi (vähintään 65 vuotta).

Sinä klubiveli, joka jo olet Tampereen Suomalaisen Klubin jäsen ja seniori, tervetuloa Ruutiukkojen veljespiiriin. Jäseneksi liittyminen on helppoa: saavut lounaskokoukseemme maanantaina klo 12, ilmoittaudut Sadanpäämiehelle tai Ruutisihteerille ja saat jäseneksi-ilmoittautumislomakkeen. Sen täytettyäsi olet kerhomme jäsen. Liittymisestä tiedotetaan Ruutiukkojen lounaskokouksessa ja uusi jäsen lisätään Ruutiukkojen jäsenluetteloon.

Näiltä sivuilta saat tietoa Ruutiukkojen toiminnasta ja ohjelmista. Uskon, että lounaskokoustemme tarjoamat esitelmät ja yhdessäolo sekä yhteiset matkat, tutustumiskäynnit ja avec-tilaisuudet tarjoavat jatkossakin mielenkiintoista ohjelmaa Sinulle, olitpa juuri liittynyt tai jo vuosia Ruutiukkoihin kuulunut. Ohjelmia suunnitellessani pyrin seuraamaan aikaisempien sadanpäämiesten ja muiden ruutiukkoveteraanien viitoittamaa linjaa sekä ottamaan huomioon ruutiukkoveljiltä tulleen palautteen.

Tutustu Ruutiukkojen toimintasuunnitelmaan vuodelle 2017>>

Tutustu Ruutiukkojen toimintakertomukseen vuodelta 2016>>

Tutustu Ruutiukkojen toimintakertomukseen vuodelta 2015>>

Tutustu Ruutiukkojen toimintakertomukseen vuodelta 2014>>

Tutustu Ruutiukkojen toimintakertomukseen vuodelta 2013 >>

Tutustu Ruutiukkojen toimintakertomukseen vuodelta 2012 >>

Tapahtumien muistiot

Ruutiukot

Ruutiukot

Ruutiukot

Ruutiukot

Ruutiukot

Ruutiukot

Ruutiukot

Ruutiukot

Ruutiukot

Ruutiukot

Ruutiukot

Ruutiukot

Ruutiukot

Ruutiukot

Ruutiukot

Ruutiukkotoimikunta

Ruutiukkojen lounaskokoukset maanantaisin kello 12.00

Sadanpäämies Ilkka Mäntyvaara


Ruutisihteeriryhmä (rsr), vas Markku Rauhalahti, Timo Tulosmaa ja Pentti Väänänen

Sadanpäämies Ilkka Mäntyvaara
ilkka.mantyvaara(at)luukku.com

Ruutisihteeriryhmän vetäjä
timo.tulosmaa(at)outlook.com

Jäsen Jorma Hautala

Jäsen Matti Kataja

Jäsen Pertti Laakkonen

Jäsen Matti Ponsi

Jäsen (rsr) Markku Rauhalahti

Jäsen (rsr) Timo Tulosmaa

Jäsen Vesa Rinkinen

Jäsen (rsr) Pentti Väänänen

Toimihenkilöt

Jäsenkirjuri
Henri Rusila
henri.rusila(at)rusila.inet.fi

Ruutiukkotoimikunta 2016-2017. Edessä vas. Pertti Laakkonen, Sadanpäämies Ilkka Mäntyvaara ja Matti Ponsi sekä takana Timo Tulosmaa, Pentti Väänänen, Jorma Hautala, Matti Kataja, Markku Rauhalahti ja Vesa Rinkinen.
Kuva: Jorma Hautala

Perustamishistoria

Tampereen Suomalaisen Klubin seniorikerho perustettiin 19.11.1973. Kerhon perustaja oli Eero Kivelä, Tolvajärven taisteluista tunnettu Talvisodan kapteeni, sittemmin jatkosodan 18. D:ssa taistellut Mannerheim-ristin ritari ja majuri, myöhemmin reservin everstiluutnantti.

Seniorikerhon syntysanat lausuttiin kuitenkin itse asiassa jo 1971 joulun maissa. Tuolloin Eero Kivelä kutsui Unto Lehmusvirran ja Urho Salmisen keskustelemaan Klubille ja esitti, että koska Klubissa on paljon eläkeläisjäseniä, joita ei kiinnosta biljardi eikä kortinpeluu, perustettaisiin keskustelukerho, johon pääsevät vain eläkkeellä olevat jäsenet. Vuoden 1972 aikana alkoi maanantaisin 5-10 miestä lähinnä Kivelän kutsumina kokoontua lounaalle ja keskustelemaan. Tämä veljespiiri koostui niistä Klubin jäsenistä, jotka olivat sotiemme veteraaneja. Tämän takia on luonnollista, että ensialkuun tapaamisissa muisteltiin sotaa sen ohella, että paranneltiin maailmaa. Vuoden 1973 aikana veljespiirin toimintamuodot vakiintuivat ja marraskuussa Eero Kivelä selosti Klubin johtokunnalle ”lounaskokousten järjestelysuunnitelmaa, jonka mukaan alustava kokous on 12.11.1973”. Mainittuna päivänä päätettiin perustaa Tampereen Suomalaisen Klubin seniorikerho. Kerho perustettiin 19.11.1973. Näin oli kerhon toiminta virallisesti alkanut.

Vähitellen alkoi lounaskokouksissa olla myös ulkopuolelta kutsuttuja esitelmöitsijöitä. Seniorikerhon jäsenet alkoivat kutsua toisiaan ruutiukoiksi. Nimitys, johon liittyy hyväntahtoista huumoria, ilmentää sotiemme veteraanien keskeisestä asemaa jäsenistössä, mutta sen mainitaan myös viittaavan kerhon vireään toimintaan, ”ruuti on pidetty kuivana”: kerhoveljet seuraavat tiiviisti aikaansa ja osaavat esittää sen ilmiöistä mielipiteensä, tarvittaessa terävästikin. Yhäkin kerhon jäsenistä yli 30% on sotiemme veteraaneja. Uusia jäseniä liittyy kerhoon joka vuosi.

Toiminta ja ohjelmat

Ruutiukot kokoontuu Klubilla säännöllisesti, kesälomakautta lukuun ottamatta joka maanantai klo 12.00. Kokouksiin osallistuu keskimäärin 70-80 ruutiukkoa. Lounaskokous alkaa Sadanpäämiehen (puheenjohtajan) esittämillä tiedotusasioilla, jonka jälkeen kuullaan esitelmä. Esitelmän jälkeen seuraa keskustelu esillä olevasta aiheesta, jonka jälkeen nautitaan yhteinen lounas. Maanantain lounaskokousten lisäksi on ohjelmassa avec-tilaisuuksia, retkiä kotimaassa sekä ulkomaanmatkoja yhteisesti päätettyihin kohteisiin. Ruutiukot ovat myös järjestäneet Klubilla näyttelyjä teemalla "Ruutiukkojen harrastuksia".

Ruutiukkojen ohjelmat perustuvat Tampereen Suomalaisen Klubin aatteellisiin tarkoitusperiin. Siten ohjelmien keskeisiä aiheita ovat suomalainen kulttuuri, suomalaiskansalliset perinteet, kanssakäyminen suomalaiskansallisessa hengessä sekä isänmaallisten asioiden ja yhteiskunnallisten kysymysten harrastus. Kun Ruutiukot toiminnan alkuvaiheessa olivat sodan käyneitä miehiä ja yhäkin huomattava osa jäsenistä on sotiemme veteraaneja, on luonnollista, että veteraanien perintö ja maanpuolustuskysymykset ovat toiminnassa keskeisiä. Tavoitteena on, että Ruutiukkojen ohjelmille ovat ominaista merkityksellisyys, laadukkuus  ja viihtyminen.

Merkityksellisyys ilmenee siinä, että ohjelmilla on merkitystä silmällä pitäen Klubin tarkoitusta ja Ruutiukkojen perinteitä ja erityispiirrettä. Laadukkuus edellyttää, että ohjelmat vastaavat ruutiukkojen odotuksia, niiden sisältö on riittävän korkeatasoinen ja toteutus huolellisesti tehty. Viihtyminen ohjelmien tavoitteena on itsestään selvä; tarkoitushan on, että Ruutiukoissa viihdytään, nyt kun on aikaa ja vireyttä kokoontua samoja asioita harrastavien samanhenkisten kerhoveljien kansa. Perinteitä vaaliessaan ruutiukot eivät ainoastaan elä muistoissa, vaan kansakunnan yhteisten kokemusten ja isänmaan historian pohjalta myös jäsentävät kuvaa nykypäivästä. Ohjelmissa on aiheita, joissa tähytään tulevaisuuteenkin. Ruutiukot ovat tiukasti mukana tässä päivässä katse tulevaisuudessa. He seuraavat aktiivisesti aikaansa, ”ruuti on pidetty kuivana”. 

Hallinto

 


 

Ruutiukkotoimikunta 2016-2017. Edessä vas. Pertti Laakkonen, Sadanpäämies Ilkka Mäntyvaara ja Matti Ponsi sekä takana Timo Tulosmaa, Pentti Väänänen, Jorma Hautala, Matti Kataja, Markku Rauhalahti ja Vesa Rinkinen.
Kuva: Jorma Hautala.


Kerhon toimintaa johtaa puheenjohtaja, josta ruutiukot käyttävät nimitystä sadanpäämies. Nimitys on peräisin ajalta, jolloin ruutiukkoja oli noin 100; nykyään jäsenmäärä on 270 (joulukuu 2015). Sotiemme veteraaneja heistä on 37. Sadanpäämiehen apuna toimii ruutisihteeri. Ruutiukkojen sisäisenä johtokuntana on Ruutiukkotoimikunta. Vuonna 2016 siihen kuuluvat Matti Kataja, Pertti Laakkonen, Matti Ponsi, Markku Rauhalahti, Vesa Rinkinen, Timo Tulosmaa, Pentti Väänänen, Jorma Hautala (Ruutisihteeri) ja Ilkka Mäntyvaara (Sadanpäämies).

Sadanpäämies johtaa puhetta kokouksissa ja suunnittelee kullekin vuodelle toiminnan ja ohjelmat. Lähinnä seuraavien kuukausien kokousohjelmat (päivämäärät, esitelmän pitäjät ja aiheet) tiedotetaan ruutiukoille juoksevasti kokouksissa ja löytyvät Klubin internet-sivulta. Vuosittaisessa toimintakertomuksessa selostetaan päättyneen vuoden toimintaa, raportoidaan pidetyistä kokouksista ja laaditaan yhteenveto jäsentiedoista.